Teollisuusteeman seminaarin materiaalisivu

Tämä sivu on teollisuusteeman seminaarin apumateriaalille.

TYÖPAJAT

Seminaarin jälkeen jatketaan kahdella työpajalla (A ja B). Työpaja valittiin ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.  Toiveena on, että molempiin työpajoihin saataisiin sopiva määrä osallistujia. Työpajan pitopaikka määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan (aiemmin ilmoitettu tila voi vaihtua). Tiloihin liittyvä opastus annetaan seminaarin yhteydessä.

Työpajaan on hyvä ottaa mukaan oma tietokone, tabletti tai älypuhelin, jolla saa yhteyden tälle sivulle ja sivun linkkien takana oleviin lomakkeisiin. Työpajaa varten käytössä on yliopiston WLAN-verkko ja vierailijatunnukset (tunnukset kerrotaan työpajassa). Osallistujalla voi olla käytössään myös henkilökohtainen WLAN-vierailijatunnus (ota yhteys järjestäjään 5.6.2018 mennessä ja järjestäjä hakee sinulle omat tunnukset TTY Porin IT-helpdeskistä).

Työpajat alkavat aiheiden alustuksilla. Molemmissa työpajoissa on esillä innovointiteemoja. Työpajan vetäjät alustavat ja esittelevät innovointiteemat osallistujille.  Innovointivaihe voidaan toteuttaa seuraavasti:

Osallistujat pohtivat ja keskustelevat yhdessä erilaisista ideoista ja käytännön kokemuksista. Osallistujat kirjaavat ideoita ylös post-it lapuille. Työpajan vetäjä johdattelee keskustelua, jotta eri innovointiteemat tulevat käsitellyiksi. Kuhunkuin teemaan pyritään saamaan ideoita (max 10 kpl per teema tai työpajan vetäjän harkinnan mukaan). Ideaa lapulle kirjatessa kannattaa jo miettiä sen mahdollista esittelyä tulevassa arviointivaiheessa. Esittelyn on hyvä olla lyhyt ja myyvä.

Innovointivaiheen jälkeen seuraa arviointivaihe. Työpajan vetäjät valitsevat eri teemoihin esitetyistä ideoista ja ehdotuksista sopivia arviointikohteita (kohteita max 10 kpl per työpaja). Valitut kohteet numeroidaan (#1 .. #10). Työpajan vetäjä esittelee arvioitavan kohteen tai kysyy tarvitsen ideoijalta lyhyttä esittelyä. Sitten kohde arvioidaan. Kohteiden arvointi tapahtuu verkossa olevalla arviointilomakkeella. Sitten esitellään seuraava arviointikohde. Arviointivaihe etenee annetun ajan puitteissa (kaikkia työpajan vetäjän valitsemia kohteita ei ehkä ehditä arvioimaan).

Arvointivaiheen jälkeen seuraa tulosten esittely ja yhteenveto, jossa työpajan arviointivaiheen tulokset esitellään osallistujille. Tarkemmat tulokset innovointi-ideoista ja niiden arvioinneista esitetään tällä sivustolla seminaarin jälkeen, kun lomaketiedot on saatu tarkistettua. Arviointidata annetaan työpajan vetäjille jatkokäyttöä varten.

Alta löytyvät ohjeet ja linkit työpajojen arviointilomakkeisiin.

Arviointiohjeet

Arviointi tapahtuu anonyymisti. Käyttäjätietoja ei kerätä tai tutkita.

Avaa työpajakohtainen lomakelinkki.  Arvioi työpajan vetäjän esittämät ideat tai toimintaehdotukset arvosanalla 1-5, kun 1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 =  ei hyvä eikä huono, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä tai jätä kohta tyhjäksi (tyhjä = ei osaa sanoa, EOS).

Jos työpajassa arvioitavia kohteita on vähemmän kuin 10 kpl, ei loppuja lomakkeen kohtia täytetä. Lähetä lomake lopuksi LATAA-painikkeesta. Ruudulle tulee kiitosviesti.

Toinen osallistuja voi jatkaa ja käynnistää kiitosviestin linkistä uuden lomakkeen. Käytännössä toisena laitetta käyttävän käyttäjän pitää kirjata omat arvionsa ensin muistiin ja syöttää ne lomakkeelle saatuaan vapaan laitteen. Vain yksi lomake per osallistuja.

Arviointilomakkeet

  • Työpaja A: Teollisuuden alan kehitystoimet
  • Työpaja B: Lisätty ja virtuaalinen todellisuus teollisuuden älylaseilla

 

 

Arviointitulokset

  • Työpaja A: (PDF)
  • Työpaja B: (PDF)

Lisätietoja: