Sovelluskohteita

Edistyneen analytiikan avulla päästään tutkimaan ilmiöiden riippuvuuksia ja säännönmukaisuuksia datan perusteella. Millaisiin kysymyksiin sen avulla pystytään vastaamaan? Mihin tuloksia voidaan hyödyntää? Alla on lueteltu esimerkkejä data-analytiikan soveltamiskohteista.

Data-analytiikan nykytilasta ja sen hyödyntämisestä Satakunnassa kertova selvitys käsittelee sovelluskohteita luvussa kuusi.

Markkinoinnin analytiikka

 • Asiakkaiden profilointi
  • Ketkä ovat tuotteen tai palvelun todennäköisimmät ostajat?
  • Asiakkuuksien vaiheiden ennakointi: Ketkä saattavat olla vaihtamassa toimittajaa?
  • Mistä piirteistä kannattavimmat asiakkaat voidaan tunnistaa?
  • Mikä on optimaalinen kanava tavoittaa eri tyyppiset asiakkaat?
 • Asiakastarpeiden tunnistaminen
 • Mitä asiakas haluaisi ostaa seuraavaksi?
  • Suosittelujärjestelmä analysoi asiakkaan käyttäytymistä ja ehdottavaa sisältöjä joista hän voisi olla kiinnostunut
 • Tuotteen elinkaaren vaiheen analysointi

Liiketoiminnan analytiikka

 • Vähittäiskauppa ja logistiikka
  • Kysynnän ennustaminen tietyssä paikassa tiettynä aikana
  • Sesongin ja ympäristöolosuhteiden vaikutus erityyppisten tuotteiden menekkiin logistiikan optimoimiseksi
  • Hinnoittelun optimointi periodeittain, tuotteittain ja/tai liikkeittäin
  • Uusien liiketilojen sijainnin optimointi
  • Tuotteiden sijoittelu liikkeessä
 • Tuotanto tai palvelu
  • Ennakoiva huolto eli koneiden rikkoontumisen ennustaminen sensoridatan avulla
   • Laitteiden etäseurantaa ja huollon ennakointia (KONE)
  • Tuotantojärjestelmien ja prosessien optimointi säännönmukaisuuksia ja poikkeuksia tunnistamalla
  • Laadunhallinta esim. konenäön avulla tai tuotannon nopeuden optimoinnilla
 • Piilevien kustannus-hyötysuhteiden tunnistaminen tehokkaamman strategian luomiseksi

Koulutukseen liittyvä analytiikka

 • Edistymisen seuranta ryhmänä ja yksilöinä
  • Tuen tarpeen tunnistaminen ja ennakointi
  • Oman edistymisen ja oppimistapojen seuranta myös suhteessa muihin
  • Opintojen keskeyttämisen ennakointi
 • Yksilöllisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
  • Räätälöity etenemistahti
  • Räätälöidyt tavoitteet
  • Jatkuva oppimisen tuki
 • Opetuksen suunnittelun tukeminen
 • Plagiaatin tunnistusjärjestelmä
 • Uutisvirtojen suodatus

Terveydenhuoltoon liittyvä analytiikka

 • Resurssien allokointi
  • Terveydenhuollon toimintojen optimointi ja tarpeiden ennakointi
 • Potilasdata
  • Hälytykset ja diagnostiikka
  • Lääkityksen ja annostuksen tehokkuuden analysointi
 • Terveyden ylläpito
  • Henkilökohtaiset terveydentilaa analysoivat laitteet ja sovellukset
 • Tutkimusdata

Russ Altman: What really happens when you mix medications? (TED)

Liikenteeseen liittyvä analytiikka

 • Joukkoliikenne
  • Reittien ja aikataulujen (bussit, junat, lennot, taksit) visualisointi ja optimointi
 • Tavaraliikenne
  • Kulkuväylien liikennevirrat (maa, meri ja ilma)
  • Tavaroiden kuljetusratkaisut (kuten eSend ja kuljetuskapasiteetin optimointi)
  • Kuljetuskaluston etäseuranta ja huollon ja kapasiteetin ennakointi (kuten Dynafleet)
 • Liikenne palveluna
  • Liikkumistarpeiden ja niiden kustannusten ennakointi
 • Palvelut kulkuyhteyksien varrella
 • Liikenteen huoltopalvelut
  • Renkaiden digitaalinen urasyvyyden mittaus

 

Lähteet:

R. Sharda, D. Delen, E. Turban, Business Intelligence and Analytics – Systems for Decision Support, Global Edition, 2014
S. Powell, S. MacNeill. Institutional Readiness for Analytics A Briefing Paper. CETIS Analytics Series. JISC CETIS, 2012
Data Science Use Cases, https://www.kaggle.com/wiki/DataScienceUseCases
Learning solutions, http://smarteducation.jyu.fi/en/projects/systemic-learning-solutions/learning-solutions
Wikipedia: Learning analytics, https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_analytics

Lisätietoja: