Julkaistu

Satakunnan Yrittäjät

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Se valvoo yrittäjien etuja hallituksen, eduskunnan ja keskeisten etujärjestöjen suuntaan sekä Euroopan Unionissa.

Satakunnan Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä toimialueena koko Satakunnan maakunta. Satakunnan Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä omalla alueellaan. Tavoitteena on menestyvien yritysten ja yrittäjien määrän lisääntyminen ja yrittäjien taloudellisen ja sosiaalisen aseman kohentuminen. Satakunnan Yrittäjät toimii alueensa yritysten muodostamien 24 paikallisyhdistyksen alueorganisaationa.

Lähde: Satakunnan Yrittäjät

Tekijä: Janne Harjamäki

Projektitutkijana data-analytiikan osaamiskeskittymää perustavassa hankkeessa (TTY Pori, 2016-2018).