Julkaistu

DigiHOP

DigiHOP Hankeaika 1.2.2016–31.12.2018 DigiHOP – Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö -hanketta toteutetaan WinNovan Sosiaali- ja terveysalan Porin yksikössä. Oppimisessa korostuu tiedon luominen ja sen sosiaalinen jakaminen, ja tiedon teoriaa testataan oppijalta pelillisyyden kautta. Hankkeen avulla haetaan muutosta oppilaitoksen tapaan tukea ja ohjata oppimista sosiaali- ja terveysalalla.

Tekijä: Janne Harjamäki

Projektitutkijana data-analytiikan osaamiskeskittymää perustavassa hankkeessa (TTY Pori, 2016-2018).