Liikenneteeman seminaarin materiaalisivu

Tämä sivu on liikenneteeman seminaarin apumateriaalille.

TYÖPAJAT

Seminaarin jälkeen jatketaan kahdella työpajalla (A ja B). Kuhunkin työpajaan mahtuu enintään 30 henkilöä. Toiveena on, että molempiin työpajoihin saataisiin sopusuhtainen määrä osallistujia.

Työpajaan on hyvä ottaa mukaan oma tietokone, tabletti tai älypuhelin, jolla saa yhteyden tälle sivulle ja lomakkeisiin. Työpajaa varten käytössä on yliopiston WLAN-verkko ja vierailijatunnukset (tunnukset kerrotaan työpajassa).

Molemmissa työpajoissa on esillä 3 kpl innovointiteemoja. Työpajan vetäjät alustavat ja esittelevät innovointiteemat osallistujille. Osallistujat jaetaan enintään 10 hengen ryhmiin. Ryhmät kiertävät vuorollaan kunkin innovointiteeman pisteellä ideoimassa. Työpajan vetäjä muistuttaa kierrosta.

Kullakin pisteellä pyritään luomaan ideoita tai kehityskohteita kyseisen innovointiteeman alle (1-3 ideaa per ryhmä per innovointeema). Esitettävän idean osalta kannattaa panostaa selvyyteen ja hyvään esillepanoon. Ideaa kirjatessa kannattaa jo miettiä sen mahdollista esittelyä tulevassa arviointivaiheessa. Esittelyn on hyvä olla lyhyt ja myyvä.

Innovointivaiheen jälkeen seuraa arviointivaihe. Työpajan vetäjät valitsevat teemoihin esitetyistä ideoista ja ehdotuksista kiinnostavat kohteet (max 10 kpl per työpaja) arviointiin. Valitut kohteet numeroidaan (#1 .. #10). Työpajan vetäjä esittelee arvioitavan kohteen tai kysyy sen ideoijalta lyhyttä esittelyä. Sitten kohde arvioidaan. Sitten esitellään seuraava kohde. Kohteiden arvointi tapahtuu verkossa olevalla arviointilomakkeella. Arviointivaihe etenee annetun ajan puitteissa (kaikkia työpajan vetäjän valitsemia kohteita ei ehkä ehditä arvioimaan).

Arvointivaiheen jälkeen työpajan tulokset esitellään osallistujille. Tulokset arvioinneista esitetään tällä sivustolla, kun seminaari on päättynyt ja lomaketiedot on saatu tarkistettua. Arviointidata annetaan työpajan vetäjille jatkokäyttöä varten.

Alta löytyvät ohjeet ja linkit työpajojen arviointilomakkeisiin.

Arviointiohjeet

Arviointi tapahtuu anonyymisti. Käyttäjätietoja ei kerätä. Useampi käyttäjä voi tehdä arvioinnin samaa laitetta ja linkkiä käyttäen. Käytännössä toisen käyttäjän pitää kirjata omat arvionsa ensin muistiin ja syöttää ne lomakkeelle saatuaan vapaan laitteen.

Avaa työpajakohtainen lomakelinkki.  Arvioi työpajan vetäjän esittämät ideat tai toimintaehdotukset arvosanalla 1-5 (1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 =  ei hyvä eikä huono, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä) tai jätä kohta tyhjäksi (tyhjä = ei osaa sanoa, EOS). Jos työpajassa arvioitavia kohteita on vähemmän kuin 10 kpl, ei loppuja lomakkeen kohtia täytetä. Lähetä lomake lopuksi LATAA-painikkeesta. Ruudulle tulee kiitosviesti. Toinen osallistuja voi jatkaa ja käynnistää kiitosviestin linkistä uuden lomakkeen. Vain yksi lomake per osallistuja.

Arviointilomakkeet
Arviointivaihe on päättynyt
Arviointitulokset

Lisätietoja: