Hyödyntämiskysely


Data-analytiikan hyödyntämiskysely on suljettu. Kiitämme kyselyyn vastanneita. Kyselyn tulokset julkaistaan marras/joulukuussa.

Kysely on osa Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella toteutettavaa, Satakuntaliiton osarahoittamaa EAKR-hanketta ”Data-analytiikan osaamiskeskittymä Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja vetovoimaisuuden edistäjänä”. Hankkeessa tavoitellaan Satakunnan elinkeinoelämän kilpailukyvyn paranemista ja uudistumista edistämällä data-analytiikan hyödyntämistä ja osaamista alueella.

Data-analytiikka pitää sisällään datan keräämisen, analysoinnin ja käytön organisaation toiminnan tukena. Kyselyllä kartoitetaan Satakunnan alueen nykytilaa ja osaamistarpeita data-analytiikan suhteen. Sen tuloksia hyödynnetään osaamiskeskittymän perustamisessa ja osaamisen edistämisessä.