TTY Porin data-analytiikan kurssien esittelyvideoita

Tällä sivulla esitellään TTY Porin DAO:n (data-analytiikan ja optimoinnin tutkimusryhmä) pitämiä kursseja.

Time series analysis (PLA- 43126, 5 op )
Jari Turunen, yliopistonlehtori/Signaalinkäsittely, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori

Kurssi perehdyttää opiskelija datan käsittelyyn ja sisältöön ja tutustuttaa opiskelijan erilaisiin datan visualisointeihin ja niissä käytettäviin työkaluihin. Kurssilla käsitellään aikasarja-analyyseihin liittyviä ongelmia ja teorioita sekä datan suodattamis ja korvaustapoihin. Asioiden toistuvuutta tutkitaan mm. lineaaristen korrelaatioanalyysien avulla. Dataa tutkitaan myös tilastollisen analyysin avulla ja pohditaan datasarjojen ennustamista. Simulaatioympäristönä käytetään MatLabia. Kurssi voidaan luennoida myös englanniksi.

[VIDEO (03:18)]

 

Machine learning methods (PLA-43136, y op)
Jari Turunen, yliopistonlehtori/Signaalinkäsittely, Tampereen teknillinen yliopisto, Pori

Kurssi tutustuttaa opiskelija hahmontunnistuksen teoriaan ja siinä käytettyyn datapohjaiseen lajitteluun tai luokitteluun. Kuvasta tai videosta tapahtuva tunnistus käsitellään niihin liittyvillä kursseilla. Kurssilla käsitellään erilaisia kuvantunnistusmenetelmiä ja tutustutaan mm. tukivektorikoneisiin, päätöspuihin ja neuroverkkoihin sekä syväoppimisverkkoihin. Simulaatioympäristönä käytetään MatLabia. Kurssi voidaan luennoida myös englanniksi.

[VIDEO (02:43)]

 

Lisätietoja (tiimi):

Lisätietoja (muuta):