Tekoälyn työkalut

Tekoälyn Työkalut

Tekoälyn työkalut –hankkeessa pilotoidaan uutta AI Roundtable -toimintamallia  korkeakoulujen, AI-asiantuntijoiden ja muiden toimialojen yhteiskehittämisen alustaksi. AI Roundtable -toimintamallin tavoitteena on tehdä tekoäly ja suurteholaskenta tutuksi sekä tuoda parhaita AI:n käytäntöjä eri alojen hyödynnettäväksi.

•Projektin aikana syntyvät säännöllisesti kokoontuvat AI Roundtable -yhteiskehittämisfoorumit, joihin voivat osallistua kaikki tekoälystä,   suurteholaskennasta ja uusista teknologiaratkaisuista kiinnostuneet. Hanke tarjoaa ennakoivaa ja reaktiivista jatkuvan oppimisen yhteistyömallia, joka mahdollistaa alueen toimijoille oman teknologiaosaamisen kehittämisen, tietotaidon ylläpitämisen sekä yritysten ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksien lisäämisen.

•Tekoälyn ja suurteholaskennan onnistuneet käyttöönotot ja soveltaminen tukevat tuottavuuden parantamista yrityksissä, yritysten henkilöstön osaamisen kehittymistä ja yleisesti työpaikkojen säilymistä Satakunnassa.