Analytiikan menetelmiä ja tekniikkaa

Menetelmät

Analytiikassa käytettävien menetelmien määrä ja kirjo on valtaisa, eikä niille ole yksiselitteistä luokittelua. Yksittäinen menetelmä voidaan yhdistää useampaan luokkaan tai ryhmään.

Data-analytiikan nykytilasta ja sen hyödyntämisestä Satakunnassa kertova selvitys käsittelee seuraavia menetelmiä luvussa neljä. Seuraavassa taulukossa on esitetty selvityksessä käytetty ”ryhmittelyn” yhteenveto.

Kone-
oppiminen
Tiedon-
louhinta
Verkosto-
analytiikka
Optimointi
ja simulointi
Tutkimus-
metodit
Sovellukset
Luokittelu ja klusterointi Visualisointi Verkosto-analytiikka Lineaarinen optimointi Skenaario-
analyysi
Tekstianalytiikka
Tukivektorikone Korrelaatio-analyysi Monte Carlo-simulaatio Kohorttianalyysi Tunneanalytiikka
Päätöspuut Aikasarja-analyysi Meta-analytiikka Kuva-analytiikka
Faktorianalyysi Assosiaatio-analyysi Videoanalytiikka
Neuroverkot Äänianalytiikka
Regressio-
analyysi
WEB-analytiikka
Multimedia-analytiikka

Taulukko selvityksessä käsiteltävistä menetelmistä ja niiden ryhmittelystä.

Tekniikka

Myös tekniikan osalta tarjontaa riittää. Esimerkiksi ohjelmointikielien ja tietokantojen osalta niiden käytön suosio heijastaa paljolti olemassaolevien järjestelmien elinkaarta. Alla olevasta kuvasta voidaan nähdä, että monet uudet vaihtoehdot kasvattavat suosiotaan nopeasti.

Kuvaaja koneoppimisessa käytettyjen työkalujen suosiosta 2015-2017 (KD Nuggets 2017, www.kdnuggets.com)
Koneoppimisessa eniten käytetyt työkalut 2015-2017 (KD Nuggets 2017, www.kdnuggets.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilvialustat ovat käytännöllinen tapa koota analytiikkaan tarvittavat toiminnat ja palvelut ja niihin tarvittava suorituskyky kokonaisuudeksi. Pilvialustojen osalta merkittäviä toimijoita ovat Amazon Web Services (AWS), Google Could Platform (GCP) ja Microsoft Azure (Azure). Koneoppimiseen soveltuvien palvelujen vertailussa edellisen kolmikon mukaan tulee myös IBM Watson.

Data-analytiikan nykytilasta ja sen hyödyntämisestä Satakunnassa kertova selvitys käsittelee tekniikkaa luvussa viisi.

Lisätietoja: