Sähköpostikirjeet

Tämä sivu on hankkeen sähköpostikirjeille. Sivulla on kooste lähetetyistä ja suunnitelma tulevista uutiskirjeistä sekä kuvaus sähköpostikirjeen lähettämiseen liittyvästä konseptista.

KIRJEET

Julkaistut sähköpostikirjeet

2018:

2017:

 

KONSEPTI

Sähköpostikirjeet

Tausta
Sähköpostikirjeet ovat tehokas tapa viestiä omasta toiminnastaan. Ne ovat myös vastaanottajilleen helppo tapa saada uutisia. Säännölliset sähköpostikirjeet auttavat yhteisöä pysymään ajantasalla tapahtumista.

Toimintatapa
Data-analytiikan osaamiskeskittymä julkaisee sähköpostikirjeitä, joissa kerrotaan aiemmista sekä tulevista tapahtumista. Sähköpostiin lähetettävä viesti on kirjeen tiivistelmä ja varsinainen sisältö on sivustolla. Sivustolla olevaa sisältöä voidaan tarvitatessa muokata myös kirjeen julkaisun jälkeen. Tavoitteena on julkaista sähköpostikirjeitä neljännesvuosittain. Yksittäisiin tapahtumiin liittyvä markkinointi ja viestintä tehdään erikseen ja kyseisten tapahtumien aikataulun mukaisesti.

Jakelu
Sähköposti lähetetään Data-analytiikan osaamiskeskittymän käyttöönsä keräämien yhteystietojen perusteella verkostoituneille ja/tai uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Mahdolinen jakelusta poistuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia hankkeen henkilöstölle (yhteystiedot alla).

Lisätietoja: