Julkaistu

Hyväksi-hanke

HYVÄKSI -hanke yhdistää käyttäjät ja alan eri toimijat kehittämään käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä hyvinvointia edistävää teknologiaa. Hankkeessa kehitetään arjen hyvinvointiin ja toimintakyvyn rajoitteiden varhaiseen ehkäisyyn kohdentuvia hyvinvointiteknologian tuotteita, palveluita ja toimintatapoja. Teknologian kohderyhmiä ovat esimerkiksi ikäihmiset, kehitysvammaiset, muistisairaat, vammautuneet tai rajoitteita omaavat henkilöt, heidän omaisensa ja hoitajansa.

Lisätietoja linkistä.

Tekijä: Janne Harjamäki

Projektitutkijana data-analytiikan osaamiskeskittymää perustavassa hankkeessa (TTY Pori, 2016-2018).