MOOC-kurssit

Tämä sivu on osa digitaalisen oppimisalustan kokonaisuutta ja sisältöön liittyy myös koulutusaiheisten blogien sarja. Tällä sivulla käsitellään MOOC-verkkokursseja.

MOOC-verkkokurssit tarjoavat joustavan ja monipuolisen vaihtoehdon oman tai organisaation osaamisen kasvattamiseen. Monet MOOC-kursseista ovat ilmaisia. Koostamme tänne malliksi muutamia data-analytiikan hyödyntämiseen liittyviä MOOC-kursseja datatieteen, tekniikan ja talouden alueilta.

Myös sinä voit ehdottaa MOOC-kursseja tai kertoa kokemuksia ja suosituksia niistä.

MOOC-verkkokurssien hyödyntämistä on tutkittu esimerkiksi ajatar-hankkeessa ja avoinsatakunta-sivustolta löytyy kattava tietopakettien kokoelma MOOC-kurssien hyödyntämiseen.

 

Datatiede

Deep Learning Specialization
Kurssin nimi Deep Learning Specialization
Kuvaus Kurssikokonaisuus koostuu viidestä kurssista: In five courses, you will learn the foundations of Deep Learning, understand how to build neural networks, and learn how to lead successful machine learning projects. You will learn about Convolutional networks, RNNs, LSTM, Adam, Dropout, BatchNorm, Xavier/He initialization, and more. You will work on case studies from healthcare, autonomous driving, sign language reading, music generation, and natural language processing. You will master not only the theory, but also see how it is applied in industry. You will practice all these ideas in Python and in TensorFlow, which we will teach.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssikokonaisuuden uusin jakso alkoi 1.1.2018 ja kaikki kurssi avautuvat tammikuun aikana. Kurssien 1-4 kokonaistuntimäärä on noin 70 tuntia, viikkomäärä 13 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 3-6 tuntia viikossa. Viidennen kurssin tietoja ei ollut saatavilla. Kurssisuorituksesta saa kirjauksen suorittamalla annetut tehtävät. Kurssikuvauksen mukaan kurssi on maksuton. Kuukausimaksua vastaan opiskelija pääsee myös sertifikaatin saamiseksi suoritettaviin osiin. Kokonaisuuden kursseja voi suorittaa myös yksittäisinä.
URL https://www.coursera.org/specializations/deep-learning
MOOC-alusta Coursera
Analyzing and Visualizing Data with Power BI
Kurssin nimi Analyzing and Visualizing Data with Power BI
Kuvaus Kurssi koostuu neljän viikon opiskelupaketista: Power BI is quickly gaining popularity among professionals in data science as a cloud-based service that helps them easily visualize and share insights from their organizations’ data. In this data science course, you will learn from the Power BI product team at Microsoft with a series of short, lecture-based videos, complete with demos, quizzes, and hands-on labs. You’ll walk through Power BI, end to end, starting from how to connect to and import your data, author reports using Power BI Desktop, and publish those reports to the Power BI service. Plus, learn to create dashboards and share with business users—on the web and on mobile devices.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 16 tuntia, viikkomäärä 4 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 2-4 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia Microsoftin maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.sovelto.fi/tuote/soveltox-analyzing-visualizing-data-power-bi/
MOOC-alusta SoveltoX
Datan avaaminen
Kurssin nimi Daatn avaaminen, johdanto
Kuvaus Kurssi selvittää avoimeen dataan liittyvät taustat, yhteiskunnalliset muutokset sekä käytännön toimenpiteet datan omistajan näkökulmasta: miten käytännössä data avataan ja julkaistaan, jotta se hyödyttää mahdollisimman monia.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssi on maksuton. Datakoulu on aiemmin järjestänyt maksullisia ohjattuja kurssipäiviä.
URL https://courses.p2pu.org/en/courses/2486/datan-avaaminen-johdanto/
MOOC-alusta P2PU
Avoimen datan hyödyntäjä
Kurssin nimi Avoimen datan hyödyntäjä, johdanto
Kuvaus Kurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat hyödyntää verkosta saatavaa dataa ja avointa dataa eri tilanteisiin: päätöksenteon tukeen, ilmiöiden esiintuomiseen visualisointien avulla, datajournalismiin ja tarinoiden kerrontaan datasta. Kurssista voivat hyötyä etenkin datajournalistit ja sovelluskehittäjät, mutta kaikki, jotka ovat kiinnostuneita datan avulla uusien ilmiöiden löytämisestä tai johtopäätösten tekemisestä, voivat hyötyä kurssin tiedoista.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssin pituus on noin yksi työpäivä. Kurssi on maksuton. Datakoulu on aiemmin järjestänyt maksullisia ohjattuja kurssipäiviä.
URL https://courses.p2pu.org/en/courses/2797/avoimen-datan-hy%C3%B6dynt%C3%A4j%C3%A4-johdanto/
MOOC-alusta P2PU

 

Tekniikka

Statistics with R Specialization
Kurssin nimi Statistics with R Specialization
Kuvaus Kurssikokonaisuus koostuu viidestä kurssista: In this Specialization, you will learn to analyze and visualize data in R and create reproducible data analysis reports, demonstrate a conceptual understanding of the unified nature of statistical inference, perform frequentist and Bayesian statistical inference and modeling to understand natural phenomena and make data-based decisions, communicate statistical results correctly, effectively, and in context without relying on statistical jargon, critique data-based claims and evaluated data-based decisions, and wrangle and visualize data with R packages for data analysis
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssikokonaisuuden seuraava jakso alkaa 15.1.2018. Kurssien 1-5 kokonaistuntimäärä on noin 130 tuntia, viikkomäärä 19 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 5-7 tuntia viikossa. Viidennen kurssin kaikkia tietoja ei ollut saatavilla. Kokonaisuuden kursseja voi suorittaa myös yksittäisinä. 5. kurssin voivat suorittaa vain ne, jotka ovat saaneet kurssit 1-4 suoritetuiksi. Kurssisuorituksesta saa kirjauksen suorittamalla annetut tehtävät. Kurssikuvauksen mukaan kurssi on maksuton.
 URL  https://www.coursera.org/specializations/statistics
MOOC-alusta Coursera
Analyzing and Visualizing Data with Excel
Kurssin nimi Analyzing and Visualizing Data with Excel
Kuvaus Kurssi koostuu neljän viikon opiskelupaketista: You will see how to import data from different sources, create mashups between data sources, and prepare the data for analysis. You will learn about how business calculations—from simple to more advanced—can be expressed using the DAX calculation engine. You will also learn how the data can be visualized in Excel and shared to the Power BI cloud service
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 16 tuntia, viikkomäärä 4 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 2-4 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia Microsoftin maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.sovelto.fi/tuote/soveltox-analyzing-visualizing-data-excel/
MOOC-alusta SoveltoX

 

Talous

Business Analytics Specialization
Kurssin nimi Business Analytics Specialization
Kuvaus Kurssikokonaisuus koostuu viidestä kurssista: This Specialization provides an introduction to big data analytics for all business professionals, including those with no prior analytics experience. You’ll learn how data analysts describe, predict, and inform business decisions in the specific areas of marketing, human resources, finance, and operations, and you’ll develop basic data literacy and an analytic mindset that will help you make strategic decisions based on data. In the final Capstone Project, you’ll apply your skills to interpret a real-world data set and make appropriate business strategy recommendations.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssikokonaisuuden seuraava jakso alkaa 15.1.2018. Kurssien 1-5 kokonaistuntimäärä on noin 84 tuntia, viikkomäärä 20 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 1-6 tuntia viikossa. Kurssisuorituksesta saa kirjauksen suorittamalla annetut tehtävät. Kurssikuvauksen mukaan kurssi on maksuton. Kokonaisuuden kursseja voi suorittaa myös yksittäisinä.
URL https://www.coursera.org/specializations/business-analytics
MOOC-alusta Coursera

talouden aiheen kurssi#2
Kurssin nimi <kurssin nimi>
Kuvaus <lyhyt kuvaus kurssista (mitä se sisältää)>
Kurssin
aikataulutus
ja kesto,
todistukset ja
sertifikaatit
sekä hinta
<ajankohta, tuntimäärä tai viikkoja, sertifikaatti>
URL sisältää linkin sivulle
MOOC-alusta <Coursera, Udemy, Udacity, EdX, FutureLearn>

 

Lisätietoja: