MOOC-kurssit

Tämä sivu on osa digitaalisen oppimisalustan kokonaisuutta ja sisältöön liittyy myös koulutusaiheisten blogien sarja. Tällä sivulla käsitellään MOOC-verkkokursseja.

MOOC-verkkokurssit tarjoavat joustavan ja monipuolisen vaihtoehdon oman tai organisaation osaamisen kasvattamiseen. Monet MOOC-kursseista ovat ilmaisia. Koostamme tänne malliksi muutamia data-analytiikan hyödyntämiseen liittyviä MOOC-kursseja datatieteen, tekniikan ja talouden alueilta.

Myös sinä voit ehdottaa MOOC-kursseja tai kertoa kokemuksia ja suosituksia niistä.

MOOC-verkkokurssien hyödyntämistä on tutkittu esimerkiksi ajatar-hankkeessa ja avoinsatakunta-sivustolta löytyy kattava tietopakettien kokoelma MOOC-kurssien hyödyntämiseen.

 

Datatiede


Deep Learning Specialization

Kurssin nimi Deep Learning Specialization
Kuvaus Kurssikokonaisuus koostuu viidestä kurssista: In five courses, you will learn the foundations of Deep Learning, understand how to build neural networks, and learn how to lead successful machine learning projects. You will learn about Convolutional networks, RNNs, LSTM, Adam, Dropout, BatchNorm, Xavier/He initialization, and more. You will work on case studies from healthcare, autonomous driving, sign language reading, music generation, and natural language processing. You will master not only the theory, but also see how it is applied in industry. You will practice all these ideas in Python and in TensorFlow, which we will teach.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssikokonaisuuden uusin jakso alkoi 1.1.2018 ja kaikki kurssi avautuvat tammikuun aikana. Kurssien 1-4 kokonaistuntimäärä on noin 70 tuntia, viikkomäärä 13 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 3-6 tuntia viikossa. Viidennen kurssin tietoja ei ollut saatavilla. Kurssisuorituksesta saa kirjauksen suorittamalla annetut tehtävät. Kurssikuvauksen mukaan kurssi on maksuton. Kuukausimaksua vastaan opiskelija pääsee myös sertifikaatin saamiseksi suoritettaviin osiin. Kokonaisuuden kursseja voi suorittaa myös yksittäisinä.
URL https://www.coursera.org/specializations/deep-learning
MOOC-alusta Coursera


Analyzing and Visualizing Data with Power BI

Kurssin nimi Analyzing and Visualizing Data with Power BI
Kuvaus Kurssi koostuu neljän viikon opiskelupaketista: Power BI is quickly gaining popularity among professionals in data science as a cloud-based service that helps them easily visualize and share insights from their organizations’ data. In this data science course, you will learn from the Power BI product team at Microsoft with a series of short, lecture-based videos, complete with demos, quizzes, and hands-on labs. You’ll walk through Power BI, end to end, starting from how to connect to and import your data, author reports using Power BI Desktop, and publish those reports to the Power BI service. Plus, learn to create dashboards and share with business users—on the web and on mobile devices.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 16 tuntia, viikkomäärä 4 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 2-4 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia Microsoftin maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.sovelto.fi/tuote/soveltox-analyzing-visualizing-data-power-bi/
MOOC-alusta SoveltoX


Datan avaaminen

Kurssin nimi Datan avaaminen, johdanto
Kuvaus Kurssi selvittää avoimeen dataan liittyvät taustat, yhteiskunnalliset muutokset sekä käytännön toimenpiteet datan omistajan näkökulmasta: miten käytännössä data avataan ja julkaistaan, jotta se hyödyttää mahdollisimman monia.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssi on maksuton. Datakoulu on aiemmin järjestänyt maksullisia ohjattuja kurssipäiviä.
URL https://courses.p2pu.org/en/courses/2486/datan-avaaminen-johdanto/
MOOC-alusta P2PU


Avoimen datan hyödyntäjä

Kurssin nimi Avoimen datan hyödyntäjä, johdanto
Kuvaus Kurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat hyödyntää verkosta saatavaa dataa ja avointa dataa eri tilanteisiin: päätöksenteon tukeen, ilmiöiden esiintuomiseen visualisointien avulla, datajournalismiin ja tarinoiden kerrontaan datasta. Kurssista voivat hyötyä etenkin datajournalistit ja sovelluskehittäjät, mutta kaikki, jotka ovat kiinnostuneita datan avulla uusien ilmiöiden löytämisestä tai johtopäätösten tekemisestä, voivat hyötyä kurssin tiedoista.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssin pituus on noin yksi työpäivä. Kurssi on maksuton. Datakoulu on aiemmin järjestänyt maksullisia ohjattuja kurssipäiviä.
URL https://courses.p2pu.org/en/courses/2797/avoimen-datan-hy%C3%B6dynt%C3%A4j%C3%A4-johdanto/
MOOC-alusta P2PU


Intro to Data Science: Your Step-by-Step Guide To Starting

Kurssin nimi Intro to Data Science: Your Step-by-Step Guide To Starting (Learn the critical elements of Data Science, from visualization to databases to Python and more, in just 6 weeks!)
Kuvaus Kurssi koostuu noin 6 viikon ja 10 tunnin opiskelupaketista: The demand for Data Scientists is immense. In this course, you’ll learn how you can play a part in fulfilling this demand and build a long, successful career for yourself. The #1 goal of this course is clear: give you all the skills you need to be a Data Scientist who could start the job tomorrow… within 6 weeks. Once you’ve finished Introduction to Data Science A-Z, you’ll be ready for an incredible career in a field that’s expanding faster than almost anything else in the world. Complete this course, master the principles, and join the ranks of Data Scientists all around the world.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 10 tuntia (sis. 5h videoita, 4 artikkelia ja 1 kpl ladattavia materiaaleja). Kurssi on maksullinen. Kurssin suorituksesta saa suoritusmerkinnän/sertifikaatin.
URL https://www.udemy.com/intro-to-data-science
MOOC-alusta Udemy

 

Tekniikka


Statistics with R Specialization

Kurssin nimi Statistics with R Specialization
Kuvaus Kurssikokonaisuus koostuu viidestä kurssista: In this Specialization, you will learn to analyze and visualize data in R and create reproducible data analysis reports, demonstrate a conceptual understanding of the unified nature of statistical inference, perform frequentist and Bayesian statistical inference and modeling to understand natural phenomena and make data-based decisions, communicate statistical results correctly, effectively, and in context without relying on statistical jargon, critique data-based claims and evaluated data-based decisions, and wrangle and visualize data with R packages for data analysis
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssikokonaisuuden seuraava jakso alkaa 15.1.2018. Kurssien 1-5 kokonaistuntimäärä on noin 130 tuntia, viikkomäärä 19 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 5-7 tuntia viikossa. Viidennen kurssin kaikkia tietoja ei ollut saatavilla. Kokonaisuuden kursseja voi suorittaa myös yksittäisinä. 5. kurssin voivat suorittaa vain ne, jotka ovat saaneet kurssit 1-4 suoritetuiksi. Kurssisuorituksesta saa kirjauksen suorittamalla annetut tehtävät. Kurssikuvauksen mukaan kurssi on maksuton.
 URL  https://www.coursera.org/specializations/statistics
MOOC-alusta Coursera


Analyzing and Visualizing Data with Excel

Kurssin nimi Analyzing and Visualizing Data with Excel
Kuvaus Kurssi koostuu neljän viikon opiskelupaketista: You will see how to import data from different sources, create mashups between data sources, and prepare the data for analysis. You will learn about how business calculations—from simple to more advanced—can be expressed using the DAX calculation engine. You will also learn how the data can be visualized in Excel and shared to the Power BI cloud service
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 16 tuntia, viikkomäärä 4 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 2-4 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia Microsoftin maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.sovelto.fi/tuote/soveltox-analyzing-visualizing-data-excel/
MOOC-alusta SoveltoX


Introduction to Data Analytics for Managers

Kurssin nimi Introduction to Data Analytics for Managers (Explore data science and analyze business data with Microsoft Azure through the use of SQL, machine learning, and other statistical techniques focused on business applications)
Kuvaus Kurssi koostuu kuuden viikon opiskelupaketista: Through a combination of lectures, business case studies, and hands-on learning this course provides an introduction to data analytics techniques and their application in business. The case studies explored will illustrate how companies are leveraging different sources of data, including “big data,” with different analytical techniques, to improve performance. You will receive hands-on learning through a free web-based graphical development environment that will allow you to practice using some of these tools themselves. You will also gain an understanding of the many possibilities for applying data science in business, and will be able to consider additional learning opportunities to gain further depth. This course is an excellent resource for managers who see the opportunity to use data analytics in business but do not have the skills and background to engage with data analytics themselves.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 24 tuntia, viikkomäärä 6 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 2-4 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia edX:n maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.edx.org/course/introduction-to-data-analytics-for-managers
MOOC-alusta edX


Marketing Analytics: Products, Distribution and Sales

Kurssin nimi Marketing Analytics: Products, Distribution and Sales (Learn how to identify what your consumers want in a product and the best distribution and sales channels to engage with your chosen markets)
Kuvaus Kurssi koostuu neljän viikon opiskelupaketista: In this marketing course, you will learn how to apply advanced concepts such as conjoint analysis and decision tree methodologies to product decisions, as well as learn the best ways to distribute and sell your offerings to consumers. You will also learn how to apply conjoint analysis to identify the product features that your consumers want most. This course is taught by Stephan Sorger who has held leadership roles in marketing and product development at companies such as Oracle, 3Com and NASA. He has also taught for over a decade at UC Berkeley Extension and is the author of two widely adopted marketing textbooks. This course will equip you with the knowledge and skills necessary to immediately see practical benefits in the workplace. Analytics-based marketing is increasingly important in determining a company’s spending and ROI. Many entry-level positions in marketing now require some basic level of knowledge in this rapidly growing field.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 28 tuntia, viikkomäärä 4 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 5-7 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia edX:n maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.edx.org/course/marketing-analytics-products-uc-berkeleyx-busadm466-4x-0
MOOC-alusta edX


AWS Developer: Deploying on AWS

Kurssin nimi AWS Developer: Deploying on AWS (Learn from AWS experts how to leverage your developer skills to deploy applications in the AWS Cloud)
Kuvaus Kurssi koostuu kuuden viikon opiskelupaketista: Get hands-on training from AWS staff to deploy applications on the AWS platform. In this course, part of the AWS Developer Professional Series, you will learn how to use DevOps methodologies and tools. You will build and test your application using AWS Cloud9, and deploy to your cloud-based infrastructure with AWS Elastic Beanstalk. You will create a continuous integration/continous delivery (CI/CD) pipeline using AWS CodeBuild, AWS CodeCommit, and AWS CodePipeline. You will monitor your application and deployment using Amazon Cloudwatch, and create dashboards using Amazon Elasticsearch and Kibana to gather and catalog performance metrics. This course will have a significant hands-on component. Throughout the class, you will perform exercises using the AWS services covered. The exercises will utilize the AWS Free Tier to minimize any costs associated with running your application. Class discussions will provide an opportunity for you to interact with fellow students as well as AWS training staff.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 24 tuntia, viikkomäärä 6 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 3-4 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia edX:n maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.edx.org/course/aws-developer-deploying-on-aws
MOOC-alusta edX


Introduction to R

Kurssin nimi Introduction to R
Kuvaus Kurssi koostuu yhden viikon opiskelupaketista: In this introduction to R, you will master the basics of this beautiful open source language, including factors, lists and data frames. With the knowledge gained in this course, you will be ready to undertake your first very own data analysis. With over 2 million users worldwide R is rapidly becoming the leading programming language in statistics and data science. Every year, the number of R users grows by 40% and an increasing number of organizations are using it in their day-to-day activities. Leverage the power of R by completing this free R online course today!
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Yhden viikon kurssi 4 tunnin työmäärällä. Kurssissa on yhteensä 62 harjoitusta. Kurssi on maksuton.
URL https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
MOOC-alusta DataCamp


Intro to Python for Data Science

Kurssin nimi Intro to Python for Data ScienceR
Kuvaus Kurssi koostuu yhden viikon opiskelupaketista: Python is a general-purpose programming language that is becoming more and more popular for doing data science. Companies worldwide are using Python to harvest insights from their data and get a competitive edge. Unlike any other Python tutorial, this course focuses on Python specifically for data science. In our Intro to Python class, you will learn about powerful ways to store and manipulate data as well as cool data science tools to start your own analyses. Enter DataCamp’s online Python curriculum.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Yhden viikon kurssi 4 tunnin työmäärällä. Kurssissa on yhteensä 57 harjoitusta. Kurssi on maksuton.
URL https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-for-data-science
MOOC-alusta DataCamp


Introduction to MySQL Database

Kurssin nimi Introduction to MySQL Database (Learn the basics of MySQL during this introductory course)
Kuvaus Kurssi koostuu 2-3 tunnin opiskelupaketista: Interested in learning more about the world’s most popular open source database? During this introduction MySQL beginner course, discover the fundamental concepts of working with MySQL. Your instructor will discuss the MySQL architecture, installation of MySQL, and designing a database. Who is the target audience? Anyone new to databases, Web developers
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 3 tuntia (sis. 2,5h videoita, artikkelin ja ladatavan materiaalin). Kurssi on maksullinen. Kurssin suorituksesta saa suoritusmerkinnän/sertifikaatin.
URL https://www.udemy.com/introduction-to-mysql-database-training-course
MOOC-alusta Udemy


Scala and Spark for Big Data and Machine Learning

Kurssin nimi Scala and Spark for Big Data and Machine Learning (Learn the latest Big Data technology – Spark and Scala, including Spark 2.0 DataFrames! )
Kuvaus Kurssi koostuu noin 11 tunnin opiskelupaketista: Learn how to utilize some of the most valuable tech skills on the market today, Scala and Spark! In this course we will show you how to use Scala and Spark to analyze Big Data. This course comes with full projects for you including topics such as analyzing financial data or using machine learning to classify Ecommerce customer behavior! We teach the latest methodologies of Spark 2.0 so you can learn how to use SparkSQL, Spark DataFrames, and Spark’s MLlib! After completing this course you will feel comfortable putting Scala and Spark on your resume!
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 11 tuntia (sis. 10h videoita, 12 artikkelia ja 5 kpl ladattavia materiaaleja). Kurssi on maksullinen. Kurssin suorituksesta saa suoritusmerkinnän/sertifikaatin.
URL https://www.udemy.com/scala-and-spark-for-big-data-and-machine-learning
MOOC-alusta Udemy

 

Talous


Business Analytics Specialization

Kurssin nimi Business Analytics Specialization
Kuvaus Kurssikokonaisuus koostuu viidestä kurssista: This Specialization provides an introduction to big data analytics for all business professionals, including those with no prior analytics experience. You’ll learn how data analysts describe, predict, and inform business decisions in the specific areas of marketing, human resources, finance, and operations, and you’ll develop basic data literacy and an analytic mindset that will help you make strategic decisions based on data. In the final Capstone Project, you’ll apply your skills to interpret a real-world data set and make appropriate business strategy recommendations.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssikokonaisuuden seuraava jakso alkaa 15.1.2018. Kurssien 1-5 kokonaistuntimäärä on noin 84 tuntia, viikkomäärä 20 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 1-6 tuntia viikossa. Kurssisuorituksesta saa kirjauksen suorittamalla annetut tehtävät. Kurssikuvauksen mukaan kurssi on maksuton. Kokonaisuuden kursseja voi suorittaa myös yksittäisinä.
URL https://www.coursera.org/specializations/business-analytics
MOOC-alusta Coursera


Social Media: How Media Got Social

Kurssin nimi Social Media: How Media Got Social (Discover where social media came from, how it became integral to our everyday lives, and how that has changed the way we communicate)
Kuvaus Kurssi koostuu neljän viikon opiskelupaketista: Social media and online communication dominate our daily lives in an unprecedented manner. Wireless connectivity, mobile devices and wearable technologies mean that social media is always on, always part of everyday life for billions of people across the world.
While the term ‘social media’ is barely a decade old, the story of how people started using the internet in a social manner is a much longer and more interesting one. This course will increase learners’ understanding of social media by looking at the ways networked connectivity let users become ’social’, how this was amplified with the emergence of the web, and how social media became the default mode of the mobile web we use today.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 12 tuntia, viikkomäärä 4 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 2-3 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia edX:n maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.edx.org/course/how-media-got-social
MOOC-alusta edX


Knowledge Management and Big Data in Business

Kurssin nimi Knowledge Management and Big Data in Business (Learn about the integrative power of knowledge management, Big Data and Cloud Computing, and how they impact the new business era)
Kuvaus Kurssi koostuu kahdeksan viikon opiskelupaketista: The business landscape is changing so rapidly that traditional management, business and computing courses do not meet the needs for the next generation of workers in the business world. Most traditional methods are of a repetitive, rule-based nature and will be gradually replaced by Artificial Intelligence. In the knowledge era, the most value added job will be to manage knowledge, which includes how knowledge is created, mined, processed, shared and reused in different trades and industry. At the same time, the amount of data and information (prerequisites of knowledge) is exploding exponentially. By 2020, IDC projects that the size of the digital universe will reach 40 zetabytes from all sources including, websites, weblog, sensors, and social media. Big data will transform how we live, work and even think. These trends and more will have a profound effect on how we see the world and create policies.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 64 tuntia, viikkomäärä 8 ja viikottainen tuntimäärä vaihtelee ollen 6-8 tuntia viikossa. Kurssi on maksuton. Halutessaan voi hankkia edX:n maksullisen sertifikaatin.
URL https://www.edx.org/course/knowledge-management-and-big-data-in-business
MOOC-alusta edX


Blockchain cryptocurrency course 101 for absolute beginners

Kurssin nimi Blockchain cryptocurrency course 101 for absolute beginners (A complete guide to anyone who wants to really understand what this rave is all about and take advantage)
Kuvaus Kurssi koostuu parin tunnin opiskelupaketista: This course will take you from absolute beginner to full understanding the whole cryptocurrency and blockchain concepts. Its a new technology that is just about 8 years old, but just like when the internet first started, it has already made so many common people multi-millionaires.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 2 tuntia (sis. tunnin videon ja kolme artikkelia). Kurssi on maksuton. Kurssin suorituksesta saa suoritusmerkinnän/sertifikaatin.
URL https://www.udemy.com/blockchain-cryptocurrency-course-101-for-absolute-beginners
MOOC-alusta Udemy


Ethereum Development Course - Blockchain at Berkeley

Kurssin nimi Ethereum Development Course – Blockchain at Berkeley (This course will teach you how to become an experienced solidity developer)
Kuvaus Kurssi koostuu parin tunnin opiskelupaketista: Blockchain at Berkeley and leaders of well-respected Blockchain start-ups like Consensys, BlockApps, Virtue Poker, and UJO Music have pooled their experience and knowledge to design a curriculum to turn you into an effective developer of secure Decentralized Applications (dApps) on Ethereum.
Kurssin aikataulutus ja kesto, todistukset ja sertifikaatit sekä hinta Kurssia voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. Kurssin kokonaistuntimäärä on noin 1 tunti (sis. 42 min videoluentoja ja tietovisan). Kurssi on maksuton. Kurssin suorituksesta saa suoritusmerkinnän/sertifikaatin.
URL https://www.udemy.com/ethereum-development-course-blockchain-at-berkeley
MOOC-alusta Udemy

 

Lisätietoja: